Pancasila Progresif

PRD berasaskan Pancasila, ideologi progresif yang digali dan dirumuskan oleh Bung Karno.